High Heels

High heels

Styl ten jest stosunkowo nowy, bo powstał zaledwie kilkanaście lat temu. Łączy elementy m.in. jazzu, tańca klasycznego, hip hopu i… miłości do szpilek. Zaczynamy od bazy technicznej, czyli poprawnej postawy i poruszania się. Na zajęciach dowiesz się jak osiągnąć balans na szpilkach, co to są izolacje w ciele i na czym polega praca włosami (tzw. hair whips). Wszystko po to, aby na dalszym etapie móc uczyć się choreografii. High heels to styl, w którym ważny jest performance, czyli wyrażanie siebie i prezentacja poprzez gesty i mimikę. Na zajęciach nauczysz się kobieco poruszać i poczujesz się pewniej w swoim ciele, a zapewni to przyjazna i sprzyjająca rozwojowi atmosfera.