ORGANIZACJA SZKOŁY TAŃCA – COVID-19


Zgodnie z obostrzeniami ustalonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, wprowadzamy szereg zmian dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz organizacji zajęć. Prosimy o uważne zapoznanie się z każdym punktem poniższych ustaleń. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca “The Cuban Place” jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższych zasad. W przypadku osób niepełnoletnich za ich przestrzeganie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zajęć NIE MA obowiązku zasłaniania ust i nosa.

2. Na terenie szkoły, poza salą taneczną, obowiązuje utrzymanie odstępu 1,5 m od siebie oraz zasłanianie ust i nosa.

3. Przy każdej szatni/toalecie oraz przy wejściu do każdej sali tanecznej stoją dozowniki z płynem dezynfekującym. Obowiązkiem każdego klienta jest korzystanie z nich przy każdym wejściu i wyjściu z danego pomieszczenia.

4. W widocznych miejscach w lokalu są dostępne instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, a także wytyczne w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

5. Recepcja szkoły tańca jest wyposażona w przyłbicę lub maseczkę.

6. Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych. Obsługa kart partnerskich (MultiSport Plus, Fit Profit, Fit Sport) będzie się odbywała poprzez samodzielne przyłożenie karty do czytnika przez kursanta.

7. Wszystkie zajęcia w szkole oddzielone są 15-minutową przerwą. Instruktorzy są zobowiązani do kończenia i rozpoczynania zajęć punktualnie, aby umożliwić wietrzenie sal, a także bezpieczne wyjście i wejście kursantów.

8. Prysznice w szatniach są nieczynne do odwołania.

9. Klienci nie mogą skorzystać z oferty szkoły tańca jeśli:

 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

10. Personel szkoły tańca ma prawo nie dopuścić kursanta do zajęć w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych mogących zagrażać innym kursantom oraz pracownikom. Jeśli objawy te zostały wykryte podczas zajęć, instruktor ma obowiązek przerwać zajęcia w celu gruntownej dezynfekcji sali, a klient jak najszybszego udania się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Szkoła tańca jest zobowiązana poinformować o takim zdarzeniu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.

ZMIANY W ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 1. Wprowadzamy limit 50 kursantów w całej szkole, na tę samą godzinę zajęciową.
  – sala duża (2 piętro) = 22 osoby,
  – sala średnia (1 piętro) = 18 osób,
  – sala mała (1 piętro) = 10 osób.
 2. Wprowadzamy 15-minutowe przerwy między zajęciami. Aby zachować ciągłość obecnych kursów, czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 50 min.
 3. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, karty wstępu na zajęcia nie będą wydawane. Po wejściu do lokalu prosimy o potwierdzenie obecności (lub dokonanie płatności) w recepcji szkoły i udanie się bezpośrednio na zajęcia.
 4. Uczestnicy zajęć stretchingu lub innych zajęć wykorzystujących maty są zobowiązani do kładzenia ręczników ochronnych na matach. Maty będą dezynfekowane przez personel szkoły po każdych zajęciach.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA

1. Opłaty związane z ofertą szkoły tańca pozostają bez zmian. Działanie programów partnerskich (MultiSport Plus, Fit Profit, Fit Sport, OK System) zostaje wznowione na tych samych zasadach. Rekomendujemy kontakt z opiekunem Państwa kart, aby potwierdzić ich ważność.

2. Wszystkie niewykorzystane karnety BASIC, ELASTYCZNE oraz OPEN, a także VOUCHERY PODARUNKOWE, można reaktywować w dowolnym momencie od dnia 15 czerwca.

3. Program lojalnościowy “Karta Stałego Klienta” zostaje zawieszony z uwagi na ograniczoną liczbę osób na salach zajęciowych. Mogą Państwo do końca zrealizować posiadane przez siebie stare karty, natomiast nie będą wydawane nowe.

4. Odpowiadając na potrzeby kursantów wprowadziliśmy nowości karnetowe. Ułatwią one Państwu organizację uczestnictwa w kursach: www.thecubanplace.pl/cennik/


 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 10 października 2020 roku do odwołania.