REGULAMIN PŁATNOŚCI I INFORMACJE PORZĄDKOWE


I. OPŁATY

 1. Opłaty pobierane są przed zajęciami.
 2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć, a potem dopłacenia do karnetu bezpośrednio po zajęciach.
 3. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi! Wyjątek stanowią karnety BASIC kupione na kurs, który nie wystartował z powodu niewystarczającej liczby chętnych.
 4. Zakupiony karnet można przepisać na inny kurs, pod warunkiem, że nie został aktywowany (patrz niżej “II. AKTYWACJA KARNETÓW”). Wyjątek stanowi karnet na kurs, który został zamknięty przed wykorzystaniem wszystkich wejść (patrz niżej “IV. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU?”).
 5. Karnety ELASTYCZNE i OPEN SOLO obejmują tylko kursy regularne ujęte w grafiku szkoły; nie uwzględniają jednorazowych warsztatów oraz jednorazowych zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe dla posiadaczy karnetów ELASTYCZNYCH i OPEN SOLO kosztują 15zł/h.
 6. Karnety OPEN obejmują zarówno wszystkie kursy regularne ujęte w grafiku szkoły, jak i każde warsztaty jednorazowe i zajęcia dodatkowe.
 7. Każde warsztaty jednorazowe posiadają własny, odrębnie ustalany cennik zajęć (nie dotyczy posiadaczy karnetów OPEN).

II. AKTYWACJA KARNETÓW

 1. Każdy karnet BASIC należy aktywować w terminie do 30 dni od daty zakupu. Po określonym czasie karnet traci ważność.
 2. Aktywacja karnetu BASIC odbywa się automatycznie wraz z obecnością na pierwszych zajęciach z karnetu.
 3. Termin 30 dni na aktywację karnetu BASIC może zostać przedłużony w przypadku nie odbycia się zajęć, na które dany karnet został zakupiony.
 4. UWAGA! Po aktywacji karnetu BASIC, tj. obecności na pierwszych zajęciach, nie ma możliwości przepisania go na inny kurs.
 5. Karnety ELASTYCZNE oraz OPEN są automatycznie aktywowane w dniu ich zakupu.

III. NIEOBECNOŚCI (dotyczy tylko karnetów BASIC)

UWAGA! W związku z wprowadzeniem limitu osób na zajęciach i cotygodniowych zapisów, nie ma możliwości zgłaszania nieobecności i odrabiania zajęć. Każda nieobecność na zajęciach skutkuje wykorzystaniem wejścia z karnetu. 

W okresie od 15 czerwca do 30 września 2020 istnieje możliwość zawieszenia karnetu w związku z wyjazdem/urlopem. Karnet zawieszamy po uprzednim poinformowaniu recepcji o planowanej nieobecności. Maksymalny okres zawieszenia karnetu wynosi 30 dni od daty pierwszej nieobecności. Każdy karnet można zawiesić tylko raz w okresie jego ważności.

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach, każdy kursant posiadający karnet BASIC ma prawo odrobienia jej w innej grupie zajęciowej:
  – karnet 4-zajęciowy – możliwość odrobienia jednej nieobecności,
  – karnet 8-zajęciowy – możliwość odrobienia dwóch nieobecności.
 2. Nieobecność musi zostać odrobiona w terminie 30 dni na kursie z tej samej techniki tanecznej lub na dowolnych zajęciach oznaczonych w grafiku jako “OPEN LEVEL” po uprzednim skontaktowaniu się z recepcją szkoły w celu rezerwacji miejsca w grupie.
 3. UWAGA! Możliwość odrobienia zajęć dotyczy tylko i wyłącznie osób, które zgłosiły nieobecność przed ich rozpoczęciem, kontaktując się z recepcją szkoły (SMS-owo, telefonicznie lub mailowo).
 4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają.

IV. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU? (dotyczy tylko karnetów BASIC)

 1. W sytuacji, w której kurs został zamknięty ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, kursant ma prawo do:
  – przepisania karnetu na dowolne inne zajęcia w grafiku szkoły,
  – zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu,
  – przepisania karnetu na inną osobę.
 2. Decyzja o przepisaniu karnetu lub zwrotu pieniędzy musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zamknięcia kursu – po tym terminie karnet traci ważność i nie ma możliwości ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia z tytułu posiadanego karnetu.

V. KARTA WSTĘPU

UWAGA! W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, karty wstępu na zajęcia nie będą wydawane. Po wejściu do lokalu prosimy o potwierdzenie obecności (lub dokonanie płatności) w recepcji szkoły i udanie się bezpośrednio na zajęcia.

 1. Każdorazowo, po przybyciu do szkoły, kursant jest zobowiązany do weryfikacji płatności za zajęcia w recepcji szkoły. Obowiązek weryfikacji dotyczy wszystkich kursantów, niezależnie od rodzaju płatności lub posiadanego karnetu.
 2. Recepcja wydaje jedną lub więcej kart wstępu w zależności od ilości zajęć, w których kursant będzie uczestniczył.
 3. Kartę wstępu należy przekazać instruktorowi przed zajęciami. Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez karty.
 4. Karta jest dowodem dokonania płatności za zajęcia i nie może być przekazywana pomiędzy kursantami. Jeśli kursant zrezygnuje z udziału w zajęciach, posiadaną kartę musi niezwłocznie zwrócić recepcji szkoły.
 5. W przypadku zgubienia karty, kursant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji po drugą kartę. Opłata za zgubioną kartę wynosi 10zł.
 6. Karta jest własnością Szkoły Tańca The Cuban Place. Nie może być kopiowana, ani zabierana ze sobą poza teren szkoły.

VI. STUDENCI

 1. Zniżka studencka obowiązuje jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 2. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

VII. VOUCHERY PODARUNKOWE

 1. Vouchery zakupuje się w formie blankietów z zaproszeniem na zajęcia. Mogą one dotyczyć:
  – wejść jednorazowych,
  – karnetów: 4 lub 8-zajęciowych,
  – karnetu OPEN i OPEN SOLO,
  – warsztatów weekendowych.
 2. Cena voucheru to równowartość wybranej pozycji z pkt 1.
 3. Voucher można zakupić w recepcji szkoły The Cuban Place.
 4. Voucher wypisuje się podczas zakupu. Każdy blankiet ma nadawany własny numer oraz podstawowe dane tj. rodzaj karnetu/wejścia lub warsztatów, datę ważności oraz opcjonalnie imię i nazwisko kursanta (pozycja obowiązkowa w przypadku vouchera na konkretne warsztaty jednorazowe).
 5. Voucher należy aktywować w terminie 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie daty ważności wypisanej na blankiecie, voucher traci ważność i nie ma możliwości jej przedłużenia. Vouchery na konkretne warsztaty jednorazowe tracą ważność wraz z dniem zakończenia warsztatów.
 6. Aktywacja odbywa się poprzez wymianę vouchera na odpowiadający mu rodzaj karnetu/wejścia.
 7. Voucher na warsztaty jednorazowe nie podlega wymianie – sam w sobie jest przepustką do uczestnictwa w warsztatach.

UWAGA! Voucher nie jest przypisany do konkretnego kursu grupowego, a jego posiadanie nie gwarantuje automatycznego uczestnictwa w zajęciach. Na każdy kurs obowiązują wcześniejsze zapisy w celu rezerwacji miejsc w grupie zajęciowej. Wyjątek stanowi voucher zakupiony na warsztaty jednorazowe – jego zakup jest równoznaczny z zapisem na listę zajęciową.