REGULAMIN PŁATNOŚCI I INFORMACJE PORZĄDKOWE


I. OPŁATY

 1. Opłaty pobierane są przed zajęciami.
 2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć, a potem dopłacenia do karnetu bezpośrednio po zajęciach.
 3. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi! Wyjątek stanowią karnety BASIC kupione na kurs, który nie wystartował z powodu niewystarczającej liczby chętnych.
 4. Zakupiony karnet można przepisać na inny kurs, pod warunkiem, że nie został aktywowany (patrz niżej “II. AKTYWACJA KARNETÓW”). Wyjątek stanowi karnet na kurs, który został zamknięty przed wykorzystaniem wszystkich wejść (patrz niżej “IV. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU?”).
 5. Karnety OPEN SOLO obejmują tylko kursy regularne ujęte w grafiku szkoły; nie uwzględniają jednorazowych warsztatów oraz jednorazowych zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe dla posiadaczy karnetów OPEN SOLO kosztują 15zł/h.
 6. Karnety OPEN obejmują zarówno wszystkie kursy regularne ujęte w grafiku szkoły, jak i każde warsztaty jednorazowe i zajęcia dodatkowe.
 7. Każde warsztaty jednorazowe posiadają własny, odrębnie ustalany cennik zajęć (nie dotyczy posiadaczy karnetów OPEN).

II. AKTYWACJA KARNETÓW

 1. Każdy karnet BASIC należy aktywować w terminie do 30 dni od daty zakupu. Po określonym czasie karnet traci ważność.
 2. Aktywacja karnetu BASIC odbywa się automatycznie wraz z obecnością na pierwszych zajęciach z karnetu.
 3. Termin 30 dni na aktywację karnetu BASIC może zostać przedłużony w przypadku nie odbycia się zajęć, na które dany karnet został zakupiony.
 4. UWAGA! Po aktywacji karnetu BASIC, tj. obecności na pierwszych zajęciach, nie ma możliwości przepisania go na inny kurs.
 5. Karnety ELASTYCZNE oraz OPEN są automatycznie aktywowane w dniu ich zakupu.

III. NIEOBECNOŚCI (dotyczy tylko karnetów BASIC)

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach, każdy kursant posiadający karnet BASIC 2, 4 lub 8 ma prawo odrobienia jej w innej grupie zajęciowej: – karnet 2-zajęciowy – możliwość odrobienia jednej nieobecności, – karnet 4-zajęciowy – możliwość odrobienia jednej nieobecności, – karnet 8-zajęciowy – możliwość odrobienia dwóch nieobecności.
 2. Nieobecność musi zostać odrobiona w terminie 30 dni na dowolnym kursie po uprzednim skontaktowaniu się z recepcją szkoły w celu rezerwacji miejsca w grupie.
 3. Posiadacze karnetów BASIC DUET, w przypadku nieobecności na zajęciach, mają prawo do wydłużenia działania karnetu o 1 tydzień.
 4. UWAGA! Możliwość odrobienia zajęć lub przedłużenia działania karnetu dotyczy tylko i wyłącznie osób, które zgłosiły nieobecność przed rozpoczęciem zajęć, kontaktując się z recepcją szkoły (SMS-owo, telefonicznie lub mailowo).
 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają.
 6. Informujemy, że w przypadku 4 niezgłoszonych nieobecności pod rząd zapis na kurs zostaje anulowany. W przypadku kursów posiadających listę rezerwową zapis anulujemy po 2 niezgłoszonych nieobecnościach, a miejsce zwalnia się dla kolejnych chętnych z listy.

IV. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU? (dotyczy tylko karnetów BASIC)

 1. W sytuacji, w której kurs został zamknięty ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, kursant ma prawo do: – przepisania karnetu na dowolne inne zajęcia w grafiku szkoły, – zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu, – przepisania karnetu na inną osobę.
 2. Decyzja o przepisaniu karnetu lub zwrotu pieniędzy musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zamknięcia kursu – po tym terminie karnet traci ważność i nie ma możliwości ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia z tytułu posiadanego karnetu.

V. KARTA WSTĘPU

UWAGA! W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, karty wstępu na zajęcia nie będą wydawane. Po wejściu do lokalu prosimy o potwierdzenie obecności (lub dokonanie płatności) w recepcji szkoły i udanie się bezpośrednio na zajęcia.

 1. Każdorazowo, po przybyciu do szkoły, kursant jest zobowiązany do weryfikacji płatności za zajęcia w recepcji szkoły. Obowiązek weryfikacji dotyczy wszystkich kursantów, niezależnie od rodzaju płatności lub posiadanego karnetu.
 2. Recepcja wydaje jedną lub więcej kart wstępu w zależności od ilości zajęć, w których kursant będzie uczestniczył.
 3. Kartę wstępu należy przekazać instruktorowi przed zajęciami. Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez karty.
 4. Karta jest dowodem dokonania płatności za zajęcia i nie może być przekazywana pomiędzy kursantami. Jeśli kursant zrezygnuje z udziału w zajęciach, posiadaną kartę musi niezwłocznie zwrócić recepcji szkoły.
 5. W przypadku zgubienia karty, kursant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji po drugą kartę. Opłata za zgubioną kartę wynosi 10zł.
 6. Karta jest własnością Szkoły Tańca The Cuban Place. Nie może być kopiowana, ani zabierana ze sobą poza teren szkoły.

VI. STUDENCI

 1. Zniżka studencka obowiązuje jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 2. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.