Regulamin płatności i informacje porządkowe

I. OPŁATY

 1. Opłaty pobierane są przed zajęciami.
 2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć, a potem dopłacenia do karnetu bezpośrednio po zajęciach.
 3. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi! Wyjątek stanowią karnety BASIC kupione na kurs, który nie wystartował z powodu niewystarczającej liczby chętnych.
 4. Zakupiony karnet można przepisać na inny kurs, pod warunkiem, że nie został aktywowany (patrz niżej “II. AKTYWACJA KARNETÓW”). Wyjątek stanowi karnet na kurs, który został zamknięty przed wykorzystaniem wszystkich wejść (patrz niżej “V. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU?”).
 5. Karnety OPEN oraz BASIC obejmują kursy regularne – nie uwzględniają jednorazowych warsztatów.
 6. Każde warsztaty jednorazowe posiadają własny, odrębnie ustalany cennik zajęć.

UWAGA!
Karnety typu OPEN są karnetami upoważniającymi do wejścia na dowolne zajęcia regularnych kursów z oferty naszej szkoły, ale nie są karnetami przypisanymi do konkretnych kursów, a zatem nie obejmuje ich możliwość zwrotu w przypadku niewystartowania lub skasowania konkretnego kursu. Jeżeli chcesz kupić karnet OPEN z zamiarem uczęszczania tylko na dwa konkretne kursy, zachęcamy do zakupu karnetu 8 zajęciowego BASIC na dwa kursy, wówczas masz możliwość zgłaszania nieobecności przedłużającej termin ważności karnetu oraz prawo do zwrotu karnetu w wyżej wymienionych przypadkach. Posiadamy w ofercie także karnety 12-zajęciowe BASIC na trzy kursy, które również podlegają prawu zwrotu i zgłaszania nieobecności. Karnety typu OPEN polecamy osobom, które chcą swobodnie uczęszczać na różne zajęcia z oferty naszej szkoły. Prosimy o rozważny zakup karnetu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt!

II. AKTYWACJA KARNETÓW

 1. Każdy karnet należy aktywować w terminie do 30 dni od daty zakupu. Po określonym czasie karnet traci ważność.
 2. Aktywacja karnetu odbywa się automatycznie wraz z obecnością na pierwszych zajęciach z karnetu.
 3. Termin 30 dni na aktywację karnetu może zostać przedłużony w przypadku nie odbycia się zajęć, na które dany karnet został zakupiony – nie dotyczy karnetów OPEN.
 4. UWAGA! Po aktywacji karnetu, tj. obecności na pierwszych zajęciach, nie ma możliwości przepisania karnetu na inny kurs. 

III. NIEOBECNOŚCI

 1. Posiadacz karnetu BASIC ma prawo zgłoszenia nieobecności (jednej, dwóch lub trzech, w zależności od posiadanego karnetu) przedłużającej termin ważności karnetu.
 2. Nieobecność na zajęciach można zgłaszać sms-em, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.
 3. Nieobecność należy zgłosić przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają.
 5. Prosimy o zgłaszanie nieobecności bez względu na rodzaj posiadanego karnetu. Pomoże nam to w organizacji zajęć i ewentualnym podjęciu decyzji o jednorazowym odwołaniu zajęć w przypadku wielu takich zgłoszeń. Informację o odwołaniu zajęć wysyłamy w wiadomości SMS, dzięki czemu możemy uniknąć sytuacji, w której kursant przyjedzie na zajęcia, które nie mogą się odbyć z uwagi na zbyt małą liczbę osób.

IV. STUDENCI

 1. Zniżka studencka obowiązuje jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 2. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

V. CO ZROBIĆ Z KARNETEM PO ZAMKNIĘCIU KURSU? (nie dotyczy karnetów OPEN)

 1. W sytuacji, w której kurs został zamknięty ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, kursant ma prawo do:
  – przepisania karnetu na dowolne inne zajęcia w grafiku szkoły,
  – zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu,
  – przepisania karnetu na inną osobę.
 2. Decyzja o przepisaniu karnetu lub zwrotu pieniędzy musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zamknięcia kursu – po tym terminie karnet traci ważność i nie ma możliwości ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia z tytułu posiadanego karnetu.

VI. VOUCHERY PODARUNKOWE

 1. Vouchery zakupuje się w formie blankietów z zaproszeniem na zajęcia. Mogą one dotyczyć:
  – wejść jednorazowych,
  – karnetów: 4, 8 lub 12-zajęciowych,
  – karnetów OPEN: 30, 60 lub 90-dniowych,
  – zajęć indywidualnych,
  – warsztatów weekendowych.
 2. Cena voucheru to równowartość wybranej pozycji z pkt 1.
 3. Voucher można zakupić w recepcji szkoły The Cuban Place.
 4. Voucher wypisuje się podczas zakupu. Każdy blankiet ma nadawany własny numer oraz podstawowe dane tj. rodzaj karnetu/wejścia lub warsztatów, datę ważności oraz opcjonalnie imię i nazwisko kursanta (pozycja obowiązkowa w przypadku vouchera na konkretne warsztaty weekendowe).
 5. Voucher należy aktywować w terminie do 30 dni od daty zakupu. Po upływie daty ważności wypisanej na blankiecie, voucher traci ważność. Vouchery na konkretne warsztaty weekendowe tracą ważność wraz z dniem zakończenia warsztatów.
 6. Aktywacja odbywa się poprzez wymianę vouchera na odpowiadający mu rodzaj karnetu/wejścia (nie dotyczy warsztatów).

UWAGA! Voucher nie jest przypisany do konkretnego kursu grupowego, a jego posiadanie nie gwarantuje automatycznego uczestnictwa w zajęciach. Na każdy kurs obowiązują wcześniejsze zapisy w celu rezerwacji miejsc w grupie zajęciowej. Wyjątek stanowi voucher zakupiony na warsztaty weekendowe – jego zakup jest równoznaczny z zapisem na listę zajęciową.