KARTA STAŁEGO KLIENTA


Zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie lojalnościowym. Dziękując za zaufanie, a tym samym przedłużanie współpracy ze szkołą The Cuban Place, proponujemy Państwu udział w programie „Karta stałego klienta”. Każdy zakupiony karnet to pieczątki na karcie lojalnościowej. Dzięki zbieranym pieczątkom, mogą Państwo otrzymać atrakcyjne zniżki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach programu „Karta stałego klienta” kursant gromadzi pieczątki (lub naklejki) za każdy karnet zakupiony w szkole tańca The Cuban Place. Zbierane pieczątki można wymienić na zniżki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Karta stałego klienta jest imienna – może być prowadzona tylko przez jej właściciela. Karta ważna jest za okazaniem dokumentu ze zdjęciem.
 3. Pieczątki zbierane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Każdy uczestnik programu może posiadać tylko jedną kartę stałego klienta. Wypełnienie wszystkich pól pieczątkami daje kursantowi prawo do odebrania kolejnej karty w recepcji szkoły The Cuban Place.
 5. The Cuban Place zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty stałego klienta w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w szkole The Cuban Place.
 6. Pieczątki zbierane na karcie są ważne bezterminowo.
 7. Program „Karta stałego klienta” nie łączy się z innymi promocjami.

II. SYSTEM PRZYZNAWANIA PIECZĄTEK

 1. The Cuban Place zobowiązuje się przyznawać kursantowi pieczątki za zakup dowolnego karnetu z oferty przedstawionej w cenniku szkoły, a także za crash course lub warsztaty weekendowe.
 2. Każdemu karnetowi odpowiada określona ilość pieczątek: 4 i 8-zajęciowy, karnet duet oraz karnet warsztatowy =  1 pieczątka, open i open premium = 2 pieczątki.
 3. Crash course i warsztat weekendowy = 1 pieczątka.
 4. Pieczątki przystawiane są w recepcji szkoły podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
 5. W sytuacji, gdy karta stałego klienta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez kursanta nie podlegają odtworzeniu.

III. WYMIANA PIECZĄTEK NA ZNIŻKI I NAGRODY

 1. Zniżki i nagrody widnieją na karcie stałego klienta wg zamieszczonego poniżej wzoru.karta stałego klienta
 2. Pieczątki zbierane są kolejno od lewej strony do prawej, rozpoczynając od górnego wiersza tabeli.
 3. Po zebraniu dwóch pierwszych pieczątek kursant ma możliwość skorzystania ze zniżki -25zł przy zakupie kolejnego karnetu i dalej -25zł po szóstej pieczątce oraz -50zł przy ostatniej.
 4. Zniżkę przyznajemy w momencie, w którym w dniu zakupu kursant posiada wypełnione pieczątkami wszystkie wcześniejsze pola. Jeśli kursant kupuje karnet OPEN, ale pierwsza pieczątka z karnetu wypada poza polem zniżkowym, wówczas drugą pieczątkę stawia się za polem zniżkowym, a sama zniżka może zostać wykorzystana przy kolejnym karnecie.
 5. Kursant ma prawo do skorzystania z wymienionych zniżek tylko raz za pomocą jednej karty stałego klienta.
 6. Zniżki wymienione na karcie dotyczą zarówno regularnych kursów cotygodniowych jak i crash coursów i warsztatów weekendowych.
 7. Istnieje możliwość ominięcia danej zniżki i skorzystania z niej w późniejszym terminie.
 8. Nie ma możliwości wydania kolejnej karty stałego klienta bez wykorzystania obecnych zniżek, chyba, że kursant dobrowolnie z nich zrezygnuje oddając kartę recepcji szkoły.
 9. Zniżki i nagrody przysługują tylko posiadaczowi karty stałego klienta – nie mogą z nich skorzystać osoby trzecie.

IV. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU

 1. Szkoła The Cuban Place zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu w dowolnym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu The Cuban Place zobowiązuje się do umieszczenia odpowiedniej informacji w lokalu oraz na stronie internetowej.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu kursant będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na zniżki lub nagrody pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. Na wymianę pieczątek będzie posiadał 7 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady programu „Karta stałego klienta”.